The Man Who Sold The World

14 tekstów – auto­rem jest The Man Who Sold The Wor­ld.

W życiu nie ma dru­giej szansy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 lutego 2015, 20:00

Mu­sisz chcieć, bo bez te­go na­wet naj­wiek­sze marze­nia po­zos­ta­na marzeniami... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 stycznia 2015, 21:43

Nie ma rac­jo­nal­ne­go wy­jaśnienia na nierac­jo­nal­ne czyny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 grudnia 2014, 20:20

Życie...

żyć się odechciewa
gdy pat­rzę na swo­je dłonie
zakrwawione
krwią za­bitych zwierząt
zab­rudzo­ne
ciężka praca
wy­niszczo­ne
życiem... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2013, 19:13

niedokończony...

nie mam miej­sca na no­we myśli
na ból zaz­drość i gniew
nie pat­rze z li­tością na in­nych
gdy widzę pełno sztucznych łez ... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2013, 22:58

a dziś chciałbym poczuć się tak jak dawniej... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2013, 21:22

...

bo­je się go
ja się go boje
pod­niesie rękę
i zro­bi swoje
si­wym kolorem
ubar­wi me ciało
w pręgi i sińce
i będzie mu mało
i powtórzy to
raz jeszcze
a ja mu życzę
niech zdechnie! 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 grudnia 2012, 09:22

Cud

I na­wet stojąc w cieniu strachu
Prze­rażony końcem świata
Gdzie mor­der­cze dźwięki mych uszu do­biegać będą
Ja będę stał i pier­sią swą zasłaniał
Mo­je dziec­ko ten cud swiata 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 grudnia 2012, 21:22

W dzi­siej­szych cza­sach nie ro­bimy w pra­cy żeby żyć
tyl­ko w niej zapier*alamy...
ot ca­la praw­da w państwie polskim... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 grudnia 2012, 23:56

* * *

rzu­cił słowa na wiatr
po­leciały da­leko
on się zestarzał
wróciły do niego 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 6 grudnia 2012, 19:28
Zeszyty
  • Niemoralne – ... krzyw­da cicho chodzi bo boimy się na głos mówić...

  • wspomnienia  – te dob­re i te zle

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność